Is mise Máire Ní Chatháin, cainteoir dúchais Gaeilge as Gaeltacht Chonamara. Is Comhairleoir Teanga agus Cóitseálaí Gaeilge mé. Dearaim agus múinim Sainranganna agus Sainchúrsaí Gaeilge do ‘chuile aois ghrúpa agus do ‘chuile leibhéal cumais. Dírím ar Scileanna Teanntais agus Muiníne i nGaeilge sna Sainranganna agus sna Sainchúrsaí seo.

I’m Máire Ní Chatháin, a native Irish speaker from the Connemara Gaeltacht. I’m an Irish Language Advisor and an Irish Language Coach. I design and teach Customised Irish Language classes and courses for every age group and for every Irish Language level. Assertiveness and Confidence building skills in Irish are my focus in these Customised Irish Language classes and courses.